Kvalitets- & Miljöpolicy 

Tullinge Elektriska AB utför våra uppdrag enligt en kvalitets- & miljöpolicy där arbetsledning och montörer har utbildning och kvalitetssäkring enligt på följande:

 

Kvalitetspolicy

Delegering av behörighetsansvar.

Kvalitetssäkring baserat på EIO Q utfört enligt ISO 9001.

  

Miljöpolicy

Företagshandboken arbetsmiljö och internkontroll

Avtal med miljöservice Stockholm AB (återvinning, destruktion) 

 

Utbildningar

Yrkesskola

ELSÄK-FS 2004:1

Fiberoptik

Lokala datanät

TRI-TUB tunnel/spårbehörighet